Canvas is not supported in your browser.

Tổng Hợp Hoạt Động

Tổng Hợp Hoạt Động 

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
Tống Kim

 

* 13h30
* 15h30
* 17h30

* 21h30 

Cấp độ : >80
Phí Báo Danh : 10 Vạn

 - Thắng : 3000 điểm Tống Kim + 10tr EXP cộng dồn
 - Thua : 1000 điểm Tống Kim + 5tr EXP cộng dồn
         Điều Kiện nhận Thưởng : Thống Lĩnh trở lên


TOP Tống Kim 21h X2 Tích Lũy 

Top 1 : 5 xu
Top 2 : 3 xu
Top 3 : 2 xu
Top 4~10 : 1 xu

Vượt Ải

* 12h00
* 14h00
* 16h00
* 18h00
* 20h00
* 22h00

* Giới hạn cấp độ :
90 trở lên
* Giới hạn số lần tham gia :
2 lần / 1 ngày
* Điều kiện tham gia :
1 Sát Thủ Giản 90
* Trưởng nhóm mất phí 10 vạn lượng

Vượt qua 28 ải nhận 10.000.000 exp +vật phẩm ( tỷ lệ rơi đồ )
* Thanh Đồng Đỉnh ( báo danh Thất Thành Đại Chiến )
* Tiên Thảo Lộ
* Quế Hoa Tửu
* Thiên Sơn Bảo Lộ
* Thủy Tinh các loại
* Tinh Hồng Bảo Thạch
* Hộp khoáng thạch ẩn ( mở random đá ẩn 1 2 3 )
* Huyền Tinh cấp 3

Phong Lăng Độ * 12h00
* 14h00
* 16h00
* 18h00
* 20h00
* 22h00
* Không giới hạn cấp độ
* Phí lên thuyền : 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ
( đánh quái map Phong Lăng Độ rơi ra )

Kết Thúc Boss Thủy Tặc nhận 2.000.000 exp + vật phẩm ( tỷ lệ rơi đồ )
* Thanh Đồng Đỉnh ( báo danh Thất Thành Đại Chiến )
* Tiên Thảo Lộ
* Quế Hoa Tửu
* Thiên Sơn Bảo Lộ
* Thủy Tinh các loại
* Tinh Hồng Bảo Thạch
* Hộp khoáng thạch ẩn ( mở random đá ẩn 1 2 3 )
* Huyền Tinh cấp 3

Boss Sát Thủ Cả Ngày  * Giới hạn 8 Boss/1 Ngày

Kết Thúc Boss nhận 1 sát thủ lênh + 300.000 exp + vật phẩm ( tỷ lệ rơi đồ )
* Tiên Thảo Lộ
* Quế Hoa Tửu
* Thiên Sơn Bảo Lộ
* Thủy Tinh các loại
* Tinh Hồng Bảo Thạch
* Võ Lâm Mật Tịch
* Tẩy Tuỷ Kinh
* Các trang bị random off ( trắng , xanh …)

Boss Tiểu Hoàng Kim

 * 19h30

TOÀN BỘ SEVER

Địa Điểm :Thập Đại Môn Phái

Kết Thúc Boss nhận 5.000.000 exp + vật phẩm
* Thanh Đồng Đỉnh ( báo danh Thất Thành Đại Chiến )
* Tiên Thảo Lộ
* Quế Hoa Tửu
* Thiên Sơn Bảo Lộ
* Thủy Tinh các loại
* Tinh Hồng Bảo Thạch
* Võ Lâm Mật Tịch
* Tẩy Tuỷ Kinh
* Hộp khoáng thạch ẩn ( mở random đá ẩn 1 2 3 )
* Bí kíp môn phái

Mạn Bắc Thảo Nguyên

Cả Ngày

Đi qua bến Phong Lăng Độ

Train Quái nhận được Kinh Nghiệm ( gấp 3 map 90 ) và vật phẩm
* Đồ phổ An Bang, Định Quốc
* Tiền vạn 
* Phôi đồ tím chưa khảm đá
 - random số dòng
 - random hệ

Vi Sơn Đảo

Cả Ngày

100 mảnh Mật Đồ Thần Bí
 ( đánh quái thường nhận được )

Train Quái nhận được Kinh Nghiệm ( gấp 3 map 90 ) và vật phẩm
* Đồ phổ An Bang, Định Quốc
* Huyền Tinh cấp 1 2 3

Viêm Đế 0h30 10h30 14h30 16h30

* Cấp Độ : trên 120
* Phí Báo Danh : 1 lệnh bài Viêm Đế

( lệnh bài Viêm Đế = 100 điểm Vinh Dự mua ở shop Sứ Giả Liên Đấu )

Thắng ải cuối nhận Kinh Nghiệm : 100.000.000 exp + Vật Phẩm
* Lệnh Bài Vinh Dự ( 10,20,50,100,200 điểm)
* Võ Lâm Mật Tịch
* Tẩy Tuỷ Kinh
* Rương đá ẩn : 1 hộp
* Huyền tinh cấp 3
( update thêm theo lộ trình tránh nhàn chán )

Quả Huy Hoàng   20h00'~20h30'
Hàng Ngày
Chưa Mở 

Chưa Mở

Quả Hoàng Kim

 

Đang Cập Nhật

 

TOÀN BỘ SEVER

Vị trí quả xuất hiện ( 20h00, 20h10, 20h15 sau 5 phút quả sẽ chín )

- Cửa Bắc Biện Kinh : quả Tiểu ( cấp độ : 40~79 )
phần thưởng : 500.000 exp /1 quả ( 1 ngày 5 quả )
- Cửa Đông- Nam Biện Kinh : quả Trung ( cấp độ : 80~119 )
phần thưởng : 1.000.000 exp/1 quả ( 1 ngày 5 quả )
- Cửa Tây Biện Kinh : quả Đại ( cấp độ : >120 )
phần thưởng : 3.000.000/1 quả ( 1 ngày 5 quả )

Vận Tiêu 

 20h30'~21h00'

* Phí nhận tiêu : 100 vạn
* Đã gia nhập bang hội
- Nhận tiêu ở Bến Tàu Phượng Tường

 

* Hoàn Thành nhiệm vụ vận tiêu nhận 100.000.000 exp
* Không hoàn thành : mất trắng
* Cướp được tiêu : 50.000.000 exp